Kapat
MENÜYÜ KAPAT
Kategoriler
 • Kapat
  Hesabım
  Şifremi Unuttum
  Üye Ol
  Kapat
  Sepetim

  Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Hizmet Sözleşmesi

  Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (bundan böyle “Arzum” olarak anılacaktır) Hoş Geldiniz!

  İşbu Sözleşmeyi kabul etmeden önce işbu Sözleşmenin içeriğini kapsamlı şekilde okumanız ve başta kısıtlayıcı maddeler veya istisnalar olmak üzere ilgili koşulları tam olarak idrak etmeniz gerekir. Kısıtlayıcı maddeler veya istisnalar dikkatinizi çekmek adına koyu renkli harflerle yazılmış veya başka biçimde belirtilmiştir. İşbu Sözleşmenin koşulları hakkında şüpheleriniz varsa Arzum’un ilgili iş departmanına başvurabilirsiniz. İşbu Sözleşmenin tüm koşullarını, mutabakat kalemlerini, kuralları ve benzeri unsurları okuyup kabul etmeden önce ilgili hizmeti kullanmanız yasaktır. “İşbu Sözleşmeyi kabul et ve gönder” (agree and submit the Agreement) ögesini seçtiğinizde (detaylı bilgi için kayıt sayfasına bakın) ve kayıt işlemini tamamladığınızda veya ilgili hizmeti herhangi bir şekilde kullandığınızda işbu Sözleşmeye ilişkin kısıtlamaları ve yukarıdaki kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız. İşbu Sözleşmenin ihlal edilmesi halinde Arzum ilgili hizmeti tek taraflı olarak kısıtlama, askıya alma veya iptal etme ve ilgili sorumluluklarınızı incelemeye alma hakkına sahiptir.

  Hizmet Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) Arzum ve sizin aranızda imzalanır. İşbu Sözleşme, Arzum Gizlilik Politikasını ve diğer içerikleri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir. Değişiklik halinde Arzum ilgili değişikliği herhangi bir ek bildirim olmaksızın lisanslı bir yazılım aracılığıyla mesaj göndererek bildirir. Değiştirilen sözleşme ve kurallar duyuru yapıldıktan sonra otomatik olarak işbu Sözleşmenin bir parçası halinde gelir ve tarafınıza ek bir bildirim yapılması gerekmez. Bu tür değişikliklere itiraz edilecekse Arzum hizmetini kullanmaya son verin; ilgili hizmeti kullanmaya devam ederseniz değiştirilen kurallara itiraz etmediğiniz ve bunlara riayet etmeyi kabul ettiğiniz varsayılır.

  1. Terim Tanımları

  1.1 Lisanslı yazılım Arzum tarafından geliştirilen, belirli sistemlerin mobil terminallerine indirilen, kurulan ve buralarda uygulanan yazılım sistemini ifade eder.

  1.2 Hizmetler Arzum ve ilgili tedarikçileri tarafından size sunulan hizmetleri ifade eder. Bu tür hizmetleri lisanslı yazılım üzerinden mobil terminalde kullanabilirsiniz.

  1. Hizmet

  2.1 Arzum kendisine ait ve Kontrolü altındaki tedarikçilerine ait akıllı platformlar üzerinden akıllı terminallere erişmenizi ve akıllı ekipmanlar arasında ara bağlantı gerçekleştirmenizi sağlayan akıllı ekipman yönetim hizmetleri sunar. Hizmet içeriği akıllı ekipman yönetimini, sahne bağlantısını, analiz raporunu ve benzeri işlevleri kapsar. Bu tür işlevler kullanıcıların değişen taleplerine veya hizmet sağlayıcısının takdirine bağlı olarak optimize edilebilir veya değiştirilebilir ve hizmet tedarik süreci düzenli veya düzensiz bakım çalışmaları nedeniyle askıya alınabilir.

  III. Hizmet Kapsamı

  3.1 Arzum size ürünü bu yazılım temelinde kullanma hakkı sunar.

  3.2 Ürünün herhangi bir şekilde lisanslanması, satılması, kiralanması, devredilmesi veya diğer ticari amaçlar doğrultusunda kullanılması yasaktır.

  3.3 Yazılım uyarlama platformu ve terminallerdeki sınırlamalar nedeniyle lisanslı yazılımları yalnızca yetkili sistem platformu ve terminalinde kullanabilirsiniz; lisanslı yazılımı başka bir terminal ekipmanına kurarsanız donanım veya yazılım düzgün çalışmayabilir.

  3.4 Lisanslı yazılımın sadece ticari olmayan amaçlarla kullanılabileceğini ve lisanslı yazılımın kurulması, uygulanması ve çalıştırılmasının yasak olduğunu kabul edersiniz. Bu tür bir ticari faaliyetin gerekli olması halinde Arzum'dan önceden yazılı izin ve onay alınır.

  3.5 Arzum ve tedarikçileri lisanslı yazılımları veya ilgili işlevleri zaman zaman değiştirebilir, yükseltebilir veya devredebilir ve lisanslı yazılım sistemine yeni işlevler veya hizmetler ekleyebilir. Yukarıda belirtilen yeni işlevlere veya hizmetlere yönelik ayrı bir sözleşmenin mevcut olmaması koşuluyla işbu Sözleşmeye tabi olan ilgili işlev ve hizmetleri kullanma hakkına sahipsiniz.

  3.6 Girilen verilerin doğru, güvenilir, eksiksiz olup olmadığı ve veri girişinin ve ediniminin yasal olup olmadığı ile ilgili sorumluluk size aittir ve veri ve bilgileri düzenli aralıklarla yedeklemeniz gerekir. Bu tür bilgilerin zarar görmesi ve kaybolması ile ilgili tüm riskler size aittir.

  3.7 Hesap numaranızı ve şifrenizi uygun şekilde korumalısınız. Hesabınızla ilgili herhangi bir güvenlik açığı oluşması durumunda (kullanıcı şifresinin ifşa edilmesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) söz konusu durumu Arzum’a zamanında bildirmeniz gerekir ve Arzum ilgili önlemlerin alınmasında size yardımcı olur. Aksi takdirde hesabınızla ilgili tüm işlemler sizin sorumluluğunuzdadır.

  1. Üçüncü Taraf

  4.1 Arzum ve ilgili tedarikçilerinin belirli hizmetlerinin üçüncü taraflarca sağlanan yazılım veya hizmetlere dayandığını kabul edersiniz. Bu tür hizmetler kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde ayarlanmıştır ve üçüncü taraflardan gerekli yasal izin alınır.

  4.2 Ürün üçüncü taraflara ait belirli bilgi ve hizmetleri içerir. Arzum ve tedarikçileri üçüncü tarafların bilgi ve hizmetlerini kontrol etmez veya bu yönde herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

  4.3 Arzum'un ve tedarikçilerinin, lisanslı yazılımda her zaman bu hizmetlerin kullanılacağına veya yer verileceğine ya da aynı üçüncü tarafça sağlanan diğer yazılımların gelecekte kullanılacağına yönelik bir taahhütte bulunmadığını kabul edersiniz. Başka bir üçüncü tarafça sağlanan benzer hizmetler kullanılabilir. Yukarıda belirtilen ilgili yazılım veya hizmetler kullanım üzerine işbu Sözleşmenin kapsamına dahil edilir.

  1. Hizmet Kullanım Standardı

  5.1 Lisanslı yazılım normal bir şekilde kullanılmalıdır. Aşağıdaki kullanım şekilleri kullanım standardının ihlali anlamına gelir:

  1) Bilgisayar sistemlerine veya verilerine kasten zarar veren veya bunları değiştiren bilgisayar virüsü, solucan, kötü amaçlı kodlar veya yazılımlar geliştirmek ya da paylaşmak;

  2) Diğer kullanıcıların bilgilerini veya verilerini (örneğin e-posta adresi ve benzeri unsurlar) izin almadan toplamak;

  3) Ürünü sunucunun aşırı yüklenmesine neden olacak şekilde kötü amaçlı olarak kullanmak, web sunucusuna ve ağ bağlantılarına müdahale etmek veya zarar vermek.

  4) Ürünün sunucu verilerini veya iletişim verilerini yetkilendirme olmadan elde etmeye çalışmak;

  5) Ürünün diğer kullanıcılar tarafından kullanımına müdahalede bulunmak veya bu sürece zarar vermek.

  5.2 Aşağıdaki hususları kabul ve beyan edersiniz:

  1) Arzum yukarıdaki standartların ihlalinde yer alıp almadığınıza karar verir ve inceleme sonuçlarına göre kullanım lisansınızı askıya alabilir veya feshedebilir veya mevcut anlaşmalar uyarınca başka kısıtlamalar uygulayabilir.

  2) Arzum, lisanslı yazılımın kullanılması sırasında yasaları veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden veya tarafınızca akdedilen işbu Sözleşmeyi ihlal eden bilgileri doğrudan siler.

  3) Üçüncü taraf bir kullanım standardını ihlal etmenizden dolayı bir zarara maruz kalırsa yasal sorumluluğu tek başınıza üstlenir, Arzum’un bundan zarar görmesini engeller ve Arzum’un bundan kaynaklanan zararlarını veya ek giderlerini tazmin edersiniz. Aksi takdirde Arzum tazminat talep etme hakkına sahiptir.

  4) Arzum veya ilgili tedarikçileri ilgili yasa veya işbu Sözleşmeyi ihlal etmenizden kaynaklanan herhangi bir zarara maruz kalırsa Arzum ve ilgili tedarikçilerinin bundan kaynaklanan zararlarını ve/veya giderlerini tazmin edersiniz.

  1. Bilgi İçeriğine yönelik Standardı

  6.1 Hizmeti kullanırken herhangi bir yasayı ihlal eden nitelikte bir eylemde veya uygunsuz davranışta bulunmayacağınızı taahhüt edersiniz; bu tür eylem ve davranışlar aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

  6.1.1 Aşağıdaki içeriklerden herhangi birini kapsayan bilgilerin yüklenmesi, aktarılması veya paylaşılması:

  1) Anayasada belirlenen temel ilkelere karşı çıkmak;

  2) Devlet güvenliğini tehlikeye atmak, devlet sırrını ifşa etmek, darbe girişiminde bulunmak ve devlet birliğini sabote etmek;

  3) Devlettin saygınlığına zarar vermek;

  4) Nefret ve ayrımcılığı ulusal ölçekte teşvik etmek ve ulusal birliği sabote etmek;

  5) Devletin din politikasına zarar vermek, sapkınlık ve feodal hurafeleri savunmak;

  6) Söylentiler yaymak, toplumsal düzeni ve istikrarı bozmak;

  7) Müstehcen içerik, pornografi, kumar, şiddet, cinayet ve terörü desteklemek veya suça yataklık etmek;

  8) Başkalarını aşağılamak veya karalamak ve başkalarının yasal hak ve menfaatlerini ihlal etmek;

  9) Sahtekarlık, dolandırıcılık, zarar verme, tehdit, başkalarının mahremiyetini ihlal, taciz, ihlal, iftira, kabalık, ahlaksızlık veya ahlaki açıdan olumsuz içerikler bulundurmak;

  10) Yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler, kurallar, hükümler ve diğer yasal standartlar uyarınca kısıtlanmış veya yasaklanmış başka içerikler bulundurmak.

  VII. Gizlilik Politikası ve Veri

  7.1 Kişisel bilgilerinizin korunması Arzum için çok önemlidir. Arzum fikri mülkiyetinizin sahipliği ve korunması, kişisel bilgileriniz toplanması, kullanılması, paylaşılması, saklanması, korunması ve benzeri işlemlerle ilgili içeriklerin açıklandığı Arzum Gizlilik Politikasını hazırlamıştır. Arzum Gizlilik Politikasını kapsamlı şekilde okumanız önerilir.

  VIII. İstisnai Maddeler

  8.1 Kanun ve yönetmeliklerde aksi belirtilmedikçe Arzum, lisanslı yazılım ve teknolojilerin ve ilgili bilgilerin güvenliğini, geçerliliğini, doğruluğunu ve güvenirliğini sağlamak için elinden gelen makul çabayı gösterir ancak Arzum mevcut teknolojilere ilişkin kısıtlamaları nedeniyle bu yönde herhangi bir taahhütte bulunmaz. 8.2 Arzum'un mücbir sebepler ve üçüncü taraf ihlali nedeniyle oluşan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. 8.3 Aşağıdaki kazalardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan personel yaralanmasına veya tesadüfi veya dolaylı yaralanmalara ilişkin sorumluluk size aittir: 1) Üçüncü tarafların, izin almadan lisanslı yazılımı kullanması veya verilerinizi değiştirmesi; 2) Lisanslı yazılımın kullanılmasından kaynaklanan gider ve zararlar; 3) Lisanslı yazılımın kullanımını doğru idrak etmemeniz; 4) Arzum'dan kaynaklanmayan sebeplerden dolayı lisanslı yazılımlar kapsamında oluşan diğer zararlar. 8.4 Arzum tarafından geliştirilmeyen ve piyasaya sürülmeyen veya geliştirme ve dağıtım işlemleri Arzum tarafından gerçekleştirilmeyen diğer türev yazılımlar (lisanslı yazılımın) yasa dışı yazılımdır. Bu tür yazılımların indirilmesi, kurulması ve kullanılması öngörülemeyen risklere neden olabilir. Arzum bunlardan kaynaklanan yasal sorumluluklardan ve ihtilaflardan muaftır ve Arzum kullanım lisansını ve/veya diğer tüm hizmetleri askıya alma veya feshetme hakkına sahiptir. 8.5 Arzum'un ve tedarikçisinin akıllı platformunun kullanımının, bağlantılar genelinde dengesiz faktörlerden etkilenebilecek İnternet hizmeti içerdiği konusunda bilgilendirildiniz. Her ne kadar Arzum ilgili koruma önlemlerini uygulasa da, internet ve e-iletişimin yapısından kaynaklanan kusurlar ve işbu Sözleşmenin herhangi bir bölümünün kontrolü dışındaki faktörler (yangın, sel, terör saldırısı, veba, doğal afetler, isyan, terminal virüsü, bilgisayar korsanı saldırısı, ağ hatası ve terminal hatası dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) nedeniyle hizmetler askıya alınabilir, iptal edilebilir, gecikebilir veya bunlardan zarar görebilir. İşbu vesileyle yukarıdaki riskleri üstlenmeyi ve Arzum’un, hizmetlerin normal işleyişinin yukarıdaki risklerden etkilenmesi halinde herhangi bir sorumluluk üstlenmediğini kabul edersiniz.

  1. Sözleşmenin Feshedilmesi ve İhlal Edilmesi

  9.1 Arzum hizmetlerini kullanırken lisanslı yazılımı yetki kapsamına uygun şekilde kullanacağınızı, yazılım ve yazılımda yer alan içeriklerin fikri mülkiyet haklarına saygı duyacağınızı ve Sözleşme uyarınca yükümlülüklerinizi yerine getireceğinizi anlamalısınız. Arzum işbu Sözleşmeyi esaslı şekilde ihlal etmeniz durumunda kullanım lisansını fesheder.

  9.2 Yazılım kullanımınız Arzum’un ilgili şirketleri tarafından sağlanan destek hizmetlerine dayanmaktadır. Arzum ve ilgili şirketlerinin şart, sözleşme, kural, duyuru ve diğer ilgili düzenlemelerinin ihlali lisanslı yazılımın normal kullanımında soruna neden olabilir; bu durumda Arzum, kullanım lisansını feshetme veya kullanım lisansınızı veya işbu Sözleşmeden kabul edildiği şekilde Arzum kontrolündeki diğer hak ve menfaatleri kısıtlamaya yönelik önlemler alma (kullanım lisansınızın veya işbu Sözleşmenin askıya alınması dahil) hakkına sahiptir.

  9.3 İşbu Sözleşmenin veya Arzum ile akdedilen diğer anlaşmaların ihlal edilmesi halinde Arzum ve ilgili tedarikçileri ilgili şirketlere bildirimde bulunarak haklarınızı ve menfaatlerini kısıtlayıcı (ilgili Şirketlerden hizmet tedarik sürecinin kısmen veya tamamen askıya alınmasını ve söz konusu sözleşme ihlalinin fiili olarak yönettikleri veya kontrol ettikleri web sitelerinde yasal olarak duyurulmasını talep etme dahil) önlemler almasını talep etme hakkına sahiptir.

  9.4 Lisanslı yazılım ilgili indirme platformundan indirilir ve indirme platformunun, sistem platformunun ve terminal üretiminin lisanslı yazılımın kullanım şekline ve kısıtlamalara ilişkin şartlarına uymanız gerekir. Yukarıda belirtilen üçüncü taraf işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinizi onaylarsa ve Arzum ile tedarikçisinin tazmin edilmesi gerekirse Arzum üçüncü tarafın talebi üzerine kullanım lisansınızı feshedebilir.

  9.5 Kullanım lisansı sona erdiğinde lisanslı yazılımı kullanmaya son vermeli ve tüm kopyaları imha etmelisiniz.

  9.6 Sözleşme hükümlerini ihlal etmeniz nedeniyle Arzum'un ve diğer kullanıcıların zarara uğraması durumunda tazminat ile ilgili tüm sorumluluklar size aittir.

  1. Uygulanacak Kanun ve Bölünebilirlik

  10.1 Sözleşmenin yürürlüğe girmesi, açıklanması, değiştirilmesi, yürütülmesi ve uyuşmazlık çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İlgili yasa ve yönetmeliklerin mevcut olmaması durumunda genel uluslararası ticari uygulamalara ve/veya endüstriyel uygulamalara başvurulur.

  10.2 İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar Arzum ile gerçekleştireceğiniz iyi niyetli müzakere süreci kapsamında çözüme kavuşturulabilir veya İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerine yönlendirilebilir.

  10.3 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerince geçersiz addedilirse bu durum buradaki diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez ve siz ve Arzum geçerli hükümleri iyi niyet çerçevesinde yerine getirmeye devam edersiniz.