KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI

Türkiye genelinde kampanya uygulayıcısı olduğu belirtilen tüm Arzum Yetkili Satış Mağazaları’ndan Kampanya Tarihleri olan 01 Haziran 2019 – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında kampanyaya dahil olduğu belirtilen ARZUM AR4061 veya AR4088 model elektrik süpürgesi ürünlerinden bir adet satın alan, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi Tüketiciler, bu koşullara uygun olarak Kampanya katılım başvurusunda bulunmaları şartı ile Arzum AR3041 Fuente Su ısıtıcısı ürünü promosyonundan ve neticeten Hediyeli Olimpia Kampanyası’ndan (Kısaca “Kampanya” olarak bahsedilecektir) faydalanma hakkı elde edeceklerdir. Kampanya aşağıdaki koşulları kapsar ve katılımcılar kampanyaya katılmadan evvel bu koşulları eksiksiz okuyup, kabul ettikleri takdirde kampanyaya katılmakla mükelleftirler. Bu halde, Tüketiciler, kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaları ile birlikte aşağıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar. Tüketicilerin, iş bu Katılım Koşullarının herhangi birine veya sürelere uymaması, eksik veya hatalı bilgi ve belge ibraz etmeleri halinde, yapılan kampanya katılım başvuruları geçersiz sayılır ve bu halde Tüketiciler kampanyadan faydalanamazlar, kendilerine ilave bir hak tanınmaz

1. Hediyeli Olimpia Kampanyası’ndan Kampanya Tarihleri olan 01 Haziran 2019 – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde Kampanya uygulayıcısı olan Arzum Yetkili Satış Mağazaları’ndan, kampanya konusu ARZUM AR4061 veya AR4088 model elektrik süpürgesi ürünlerinden satın alan Türkiye’de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi son tüketiciler faydalanma hakkı elde edebilecektir

Kampanya'ya dahil yetkili satış noktalarını görmek için tıklayın

2. Tüketiciler, kampanya tarihleri arasında satın almış oldukları kampanya konusu ürüne ilişkin olarak Arzum AR3041 Fuente Su ısıtıcısı ürünü promosyonundan faydalanma hakkı elde edeceklerdir.

3. Tüketicilerin kampanyadan ve ilgili promosyonlardan faydalanabilmeleri için, alışveriş faturası adına düzenlenen kişinin, kampanya katılım başvurusunda bulunan kişi ile aynı olması gerekmektedir. Kısacası, kampanya konusu ürün faturasında yer alan isim ile kampanya katılım başvurusunda bulunan kişiye ait ismin aynı kişiye ait olması gerekmekte olup, aksi halde tüketiciler kampanyadan faydalanamaz. Tüketiciler promosyon hizmetinden faydalanma haklarını üçüncü kişilere devir veya temlik edemez, aksi halin tespiti halinde tüketici promosyondan faydalanamaz.

4. Tüketicilerin, kampanyaya katılım sağlamaları için adlarına düzenlenmiş olan alışveriş faturalarının üzerinde bulunan fatura tarihleri itibariyle 5 (gün) gün içerisinde (alışveriş fatura tarihi de dahil olarak hesap edilmek suretiyle) kampanya başvuru hattı olan 0541 649 04 13 whatsapp numarasına, kampanyaya dahil ürün satın alındığını gösterir alışveriş faturalarını yollamaları, ve “Kampanya Katılım Koşulları” ve “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Bilgilendirme ve Onay Formu”nu kabul etmeleri halinde, kampanya katılım başvurularını tamamlayıp kampanya düzenleyicisine online olarak göndermeleri gerekir.

Tüketicilerin, ürün alışveriş faturalarının üzerinde bulunan tarih itibariyle 5 (beş) gün içerisinde (alışveriş fatura tarihi de dahil olarak hesap edilmek sureti ile) kampanya katılım başvurusunda bulunmamaları, başvurularında alışveriş faturalarını yollamamaları, iletilen ürün alışveriş faturalarının okunaklı ve anlaşılabilir şekilde gözükmemeleri veya tüketicilerin kendilerinden istenilen bilgilerin tamamını veya bir kısmını eksik veya gerçeğe aykırı iletmeleri halinde, kampanya katılım başvuruları geçersiz sayılacak ve tüketiciler kampanya katılım haklarını kaybedeceklerdir.

5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde dört kez, belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması, - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın arızalı olması - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

9. Kampanya, sadece gerçek kişiler için geçerli olup, hangi nam altında olursa olsun adi şirket, şirket, dernek veya vakıf vb. tüzel kuruluşlar ve/veya iş ortaklıkları kampanyadan faydalanamazlar, bu kuruluşlara ait faturalar ile kampanya katılım başvurusunda bulunulması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

10. Tüketicilerin, Kampanya katılım başvurusu yapmadan evvel tüm kampanya katılım şart ve koşullarını okuyup, anlayarak, eksiksiz olarak kabul ettikleri takdirde kampanyaya katılmaları gerekmekte olup, kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaları halinde tüm kampanya şart ve koşulları okunmuş ve bu şartları peşinen kabul ettikleri varsayılır. Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

11. Kampanya düzenleyicisi firma ve Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

12. Tüketiciler, iş bu kampanyaya katılım başvurusunda bulunmakla, kampanya düzenleyicisi firma yani “BA Life Pazarlama Reklam Organizasyon Tic. Ltd. Şti” (MERSİS NO: 0128043121400017) aracılığıyla Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (MERSIS NO: 0435004171300019) tarafından düzenlenen Kampanya çerçevesinde paylaştıkları bir takım bilgilerin (Ad, Soyad, Telefon Numarası ve kampanya kapsamında sağlanmış olan sair kişisel verilerin) kampanya kapsamı ile sınırlı olarak işlenebileceğini ve gerektiğinde program ortakları ile paylaşılabileceğini, toplanabileceğini, saklanabileceğini, depolanabileceğini, yurtiçi ve yurtdışına aktarılabileceğini kabul beyan ve taahhüt ederler. Ancak Müşteriler, Kampanya web sitesinde yer alan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanun kapsamındaki hakları ile ilgiliKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİLGİLENDİRME, BEYAN ve ONAY FORMUnu okuyup online olarak onay verdikleri takdirde kampanyaya katılabileceklerdir.

13. Bu kampanya diğer kampanyalar ile birleştirilemez, promosyon hakları nakde çevrilemez, takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak veya herhangi bir hesaba ödeme olarak kullanılamaz, değişiklik talebinde bulunulamaz.

14. Kampanya şartlarına uymayan bir durum tespit edildiğinde Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.ve BA Life Pazarlama Reklam Org. Tic. Ve Ltd. Şti. söz konusu promosyonlarını ve aktivasyon kodlarını kayıtsız şartsız iptal etme hakkını saklı tutar.

15. Tüketiciler, kampanyaya bağlı katılım esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek herhangi bir sorundan, kendilerinin her türlü ihmal ve kusurlarından kaynaklanabilecek maddi, manevi, bedeni bir zarar veya ziyandan, çalıntı eşyadan, herhangi bir kaza veya benzeri bir zarar görmesinden, doğrudan veya dolaylı olarak BA Life Pazarlama Reklam Org. Tic. Ve Ltd. Şti. veya Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.’u sorumlu tutamazlar. Katılımcılar, bu halde, bu firmalardan herhangi bir tazminat veya sair ödeme talep etmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt ederler.

16. Tüketiciler, kampanya detaylarına ve bilgilerine kampanya web sitesi üzerinden ya da ve BA Life tüketici danışma hattından ulaşabileceklerdir.

17. Bu kampanya stoklarla sınırlı olup, hizmetin parasal karşılığı talep edilemez.

18. Kampanya www.arzum.com.tr’de geçerli değildir.

19. Tüketiciler, kampanyadan ve neticeten kampanya çerçevesindeki AR4037 Arzum Fuente su ısıtıcısı ürünü promosyonuna katılma hakkından sadece 1 (bir) defa faydalanabilecek olup, birden çok alışveriş faturası veya birden fazla kampanyaya dahil ürün alışverişi gerçekleştirmiş olmaları durumunda, kampanyadan sadece 1 (bir) defa faydalanabilecekleri için, aynı tüketicinin ikinci defa kampanya katılım başvurusunda bulunmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yetkili Kurum ve Tüketici Danışma Hattı: BA Life Pazarlama Reklam Org. Tic. Ve Ltd. Şti. Göktürk Merkez Mah. 2. Kartal Sk. G1 Konutları B Blok K: 4 D:11 Eyüp, İstanbul. İrtibat Numarası hafta içi Pazartesi – Cuma / 9:30 – 17:00 0212 963 21 83 (Türkiye Cumhuriyeti resmî tatil günlerinde danışma hattı hizmeti verilmemektedir.)